Program PrejPotem

S programom PrejPotem širimo zdrav in aktiven življenjski slog. Za 10-tedenske delavnice programa PrejPotem in pametno vadbo se odločajo številni ljudje, ki so spoznali, da so nadzor telesne teže, dobro počutje, odlična regeneracija, močan imunski sistem in, nenazadnje, zdravje tesno povezani ne le z načinom prehranjevanja, temveč tudi z načinom življenja nasploh. Znanje, ki ga predajamo naprej, je podkrepljeno s spoznanji verodostojne znanosti in naši več kot 15-letni uspehi v neposredni praksi na področju zdravega aktivnega življenjskega sloga ter vrhunskega športa to tudi potrjujejo.

10-tedenska delavnica programa PrejPotem predstavlja učinkovit način poučevanja o zdravem načinu prehranjevanja in gibanja, ki temelji na spoznanjih verodostojne znanosti. Udeleženci se preko aktivnega vključevanja v posamezne tematske sklope na konkretnih primerih naučijo sprejemati zdravju koristne odločitve. Prav tako z analizatorjem sestave telesa tedensko merijo svoj napredek v telesni sestavi, s čimer si izoblikujejo stališče do različnih načinov prehranjevanja.

Pred skoraj sedmimi leti smo razvili model poučevanja in prehranjevanja PrejPotem, ki vsakogar pripelje do realnega, trajnega rezultata in do neodvisnosti pri sprejemanju zdravih odločitev na področju zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Z informacijami o vsebini in rezultatih programa PrejPotem bi se moral seznaniti vsak, ki v sodobnem načinu življenja vsakodnevno sprejema kompromise med življenjskim slogom, prioritetami in prepričanji, ki jih goji o zdravem načinu življenja.

Vse informacije na 10-tedenski delavnici programa PrejPotem so zgolj informativne narave. Udeleženec mora morebitne zdravstvene težave reševati s svojim zdravnikom. Med leti 2011 in 2015 smo na prehranjevanju koncepta PrejPotem izvajali klinično raziskavo, pri kateri smo ugotavljali učinek na spremembo v sestavi telesa, med leti 2016 in 2017 pa poteka nova klinična raziskava, s katero ugotavljamo kratkoročne in dolgoročne učinke prehranjevanja koncepta PrejPotem na nekatere dejavnike tveganja nastanka različnih kroničnih bolezni. Za več informacij se obrnite na prejpotem@gmail.com.